Keittopata Dieta EXM 45

Keittopata Dieta

  • Malli EXM 45
  • 400V, 50Hz, 44.5kW ja 72A